Blogi

Miks vajab Eesti finantsombudsmani?

Postitas Kilvar Kessler 07. aprill 2021

Eesti vajab finantsombudsmani, kelle ülesanne on lepitada vaidlevat klienti ja finantsvahendajat. Ombudsman tegutseks Finantsinspektsiooni juures, kuna siin on hea ülevaade finantsvahendajate organisatsioonist, teenuse elukaarest ja piisavalt oskusteavet. Finantsombudsmani tegevusega suureneks Eesti finantsvahendajate omavastutus ja tarbijad oleksid rohkem kaitstud, mis kokkuvõttes on ka finantsstabiilsuse huvides. 

Infotehnoloogia tüürib uuendusi finantsturul

Postitas Kilvar Kessler 23. märts 2021

Finantsinspektsiooni kehtiva strateegia kohaselt kaardistab inspektsioon käesoleval aastal finantsinnovatsiooni ebamõistlikult takistavad reeglid ja kaalub vastava analüüsi pinnalt Rahandusministeeriumile ettepaneku tegemist reeglite muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks. Kuniks see töö on käimas, siis vaatame, mis on viimaste aastate trend finantsinnovatsiooni valdkonnas laiemalt.

Investoreid ligi meelitades ei peaks Eesti keskenduma põhjakaapele

Postitas Kilvar Kessler, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees 02. märts 2021

Aeg-ajalt ilmub meediaruumi mõttevälgatusi selle kohta, kuidas Eesti muutub kohe-kohe finantskeskuseks või hakkab siia meelitama rahamaailma suuri. Kuigi finantsjärelevalvajate peamine seadusjärgne ülesanne on finantsstabiilsuse ja turu läbipaistvuse tagamisele kaasa aitamine ning mitte investeeringute meelitamine, siis oleme Finantsinspektsioonis üsna ammu teadvustanud selle teema olulisust. Professionaalselt rikkalik ja väärikas Eesti tutvustamine on osaks Finantsinspektsiooni igapäevatööst.