Antaares AS

Ärinimi Antaares AS
Registrikood 10003235
Telefon 5116338
E-post antaares@antaares.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Jaanus Kull
Kindlustusandja AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus