Balti Realiseerimiskeskus OÜ

Ärinimi Balti Realiseerimiskeskus OÜ
Registrikood 10027431
Telefon 659 3477
E-post brc@brc.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Marek Murd
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus