Baltic Cargo Service OÜ

Ärinimi Baltic Cargo Service OÜ
Registrikood 12224710
Telefon 7 333 444
E-post veronika@aatomik.com
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Kalev Koort
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
finantskahjude kindlustus