Cansviar OÜ

Ärinimi Cansviar OÜ
Registrikood 14504974
Aadress Nooruse 2-19, Tabasalu alevik, Harku vald 76901
Telefon +372 5288993
E-post info@cansviarinsurance.eu
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Anna Semjonova
Kindlustusandja AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
õigusabikulude kindlustus