"Swedbank" AS

Ärinimi "Swedbank" AS
Registrikood 40003074764
Telefon +371 67 444 444
E-post info@swedbank.lv
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Renārs Rūsis
Kindlustusandja Swedbank P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
finantskahjude kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
abistamisteenuste kindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
haiguskindlustus