"Swedbank", AB

Ärinimi "Swedbank", AB
Registrikood 112029651
Telefon +370 5 268 4444
E-post info@swedbank.lt
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Pavel Ladziato
Kindlustusandja Swedbank Life Insurance SE
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Elukindlustuse liigid
kindlustus surmajuhtumiks
kapitali kogumise kindlustus
investeerimisriskiga elukindlustus