Euroopa Pangandusjärelevalve EBA rahapesutõkestamise komitee koosolek

05.10.2020
11:00 - 17:00
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm osaleb Euroopa Pangandusjärelevalve EBA rahapesutõkestamise komitee koosolekul.